Parama Siaurajam geležinkeliui

1996 metais kultūros ministro įsakymu  Siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių  registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą ir jam suteiktas kultūros paveldo statusas.
  Valstybės saugomą kompleksą sudaro: bendro 179 km ilgio, apimantys 1340 ha siaurojo geležinkelio ruožai Panevėžys – Biržai, Panevėžys – 
Rubikiai, Joniškėlis – Linkuva, geležinkelio stotys, gamybiniai pastatai, kelio statiniai.
Nuo savo valstybei sumokėtos pajamų mokesčio dalies Jūs galite skirti 2 
procentus bet kuriai pelno nesiekiančiai organizacijai. Be jokios baimės 
ar dvejonių mes raginame Jus pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie 
viešosios įstaigos “Siaurasis geležinkelis” rėmimo, nes:
– Jūs galite paremti tiesiog Jums patinkančią organizaciją ir visiškai  finansiškai dėl to nenukentėsite. Paremdami viešąją įstaigą “Siaurojo 
geležinkelio klubas” savo paramą skirsite tiems, kurių pagrindinis tikslas — gyvojo istorijos paveldo atkūrimas, saugojimas ir puoselėjimas Lietuvoje. Juk Siaurukas, skaičiuojantis jau 126 metų sukaktį, yra ilgiausias siaurasis geležinkelis Europoje! Prisidėkite prie mūsų!
– Jūsų visos kitos turimos ir planuojamos pajamos lieka tokios pačios, t.y. nepatiriate jokių papildomų išlaidų. Jūs paskirstote savo lėšas tam, kam Jūsų parama gali būti tikrai svarbi — tai Jūsų ir mūsų tėvų ir senelių palikimo išsaugojimui — Siaurajam geležinkeliui.
Norėdami skirti 2% savo jau sumokėtų pajamų mokesčių, Jums reikia 
užpildyti specialią formą (FR0512), ją galite rasti http://www.vmi.lt/cms/formos/FR0512.pdf
Reikalingos bylos:
eFormFiller programa reikalinga blankui užpildyti.
FR0512 formos šablonas reikalingas blankui atidaryti su eFormFiller programa.

VŠĮ Siaurojo geležinkelio klubas rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 304738797
Paramos gavėjo pavadinimas: VŠĮ Siaurasis geležinkelis
Buveinės adresas: Įmonių g. 5D-3, Panevėžys
Banko pavadinimas: Swedbank
Sąskaitos numeris paramai:LT67 7300 0101 5743 3051

Prašymą galite perduoti apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ar jos padaliniui, arba siųsti elektroninę deklaracijos formą VMI, o taip pat perduoti asmeniškai mums iki gegužės 1 dienos adresu Įmonių g. 5D-3, Panevėžys. Visi Jūsų pateikti duomenys bus konfidencialūs ir nebus viešai prieinami.
Daugiau informacijos: http://www.siaurukas.lt